skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 26. MAJ 2014 kl. 16.00

Mødt var; Tina Østergaard, Michael Christensen, Nicolai Andersen, Anders Eiler, Zita Jensen.
Afbud fra; Jesper Nielsen.

1.  Evaluering Aalborg Håndbold

Jan oplyste, at de er meget tilfredse med samarbejde, og det samme er vi som fanklub. Det hjælper klubben utroligt meget, at vi hjælper i VIP/Cafe så tusind tak for det til alle hjælpere.  Vi hørte lidt om planerne for næste sæson og aftalte, at vi tager et opstartsmøde inden sæsonstart.

2. Evaluering af sæsonen AHS

Det har på alle måde (næsten) været en fantastisk sæson i AHS. Vi har fået flere medlemmer, en større deltagertilslutning på vores busture, bedre stemning i Gigantium, flere frivillige, vores medlemmer tager et større medansvar på forskellige områder, det fungere fint med arbejdet i vip/cafe (med meget få undtagelser, som vi forsøger at rette til næste sæson), og der har været større interesse for vores merchandise. Derudover kan vi mærke, at nogle års erfaring har gjort arbejdet lettere. Eneste negative oplevelse, der har været i år, har været interessen for vores samlede slutspilstilbud, som gav nogle problemer. Vi har derfor lært, at der ikke laves samlede tilbud, når vi ikke kender de endelige datoer. Det er ærgerligt for sådan er det næsten altid i slutspillet. Det må vi tage til efterretning, og heldigvis er det en lille ting oveni en masse gode tiltag.

3. Regnskab

Regnskabet er endnu ikke færdigt men blev gennemgået hurtigt. Det ser ud til vi igen har et fint overskud.

4. Opfølgning på strategiplaner mm

Vi må først undskylde at vores strategiplaner mm endnu ikke er udsendt som lovet efter sidste møde. Men de kommer snarest (er nu tilføjet på hjemmesiden. Red.). Grunden er, at vi har arbejdet videre med denne og med vores frivillighedsstrategi/udvalgsbeskrivelser, og disse vil så offentliggøres samtidig.  Vi arbejder så på fuld kraft efter disse planer fra næste sæson. Vi kan dog allerede se, at vi allerede er kommet tættere på at nå de mål, der er beskrevet i strategiplanen. De steder, hvor vi næste år skal sætte ind, bliver blandt rekruttering af unge medlemmer, vores udvalg og på sponsorsiden. Allerede i nærmeste fremtid modtager vores medlemmer mail, hvor de kan læse mere om udvalg, og hvad der forventes i disse udvalg.  Vi håber også stadig, at medlemmerne vil hjælpe til i vip/cafe.

Vi vil også være meget opmærksomme på stemningen i Gigantium. Vi er meget glade for så godt deltagerne på finaleturen modtog vindersangen, og vi håber det kan være starten på, at vi kan få lavet nogle gode sange, som kan støtte holdet. Vi vil hen over sommeren arbejde videre med, hvordan budskabet/sangene kommer bedst ud i hele Gigantium.

Frivillighedsstrategien: Som tidligere nævnt offentliggøres denne snarest. Vi er blevet enige om, at selvom vi ifølge strategien først skulle kåre årets frivillig i sæsonen 2014/2015, så kårer vi allerede en i denne sæson. Zita laver nogle kriterier, som man kan indstille efter, og så hører I nærmere. I sæsonen 2014-2015 afholdes der et særligt frivilligarrangement i fanklubben. Dette forventes at blive i løbet af foråret, hvor fanklubben er vært ved lidt mad/drikke.

4. Næste sæson

Vi kan i næste sæson fejre vores 5 års jubilæum. Mange vil måske mene, at 5 år ikke er noget særligt, men i AHS er vi meget stolte og beærede over den ”rejse”, vi har været på de sidste 5 år. Det, vi har opnået og oplevet i de 5 år, overstiger langt vores vildeste forventninger, som vi havde, da vi første gang mødtes i starten af september 2009. Fanklubben blev herefter stiftet den 23. oktober 2009.

Derfor vil vi meget gerne fejre vores jubilæum sammen med vores medlemmer og samarbejdspartnere. Vi er derfor allerede nu i gang med forberedelserne til en jubilæumsfest/-reception. Og alt efter hvordan turneringsplanen næste år ser ud også en jubilæumsbustur. Oktober måned bliver ”flashback” måned, hvor vi ser tilbage på de 5 år, der er gået. Vores sæsonbanner vil også afspejle vores jubilæum på en eller anden måde.

Udvalg: sommeren og starten af sæsonen skal bruges til at få mere ”gang” i vores udvalg, og det kræver, at flere vil hjælpe til i disse. Vi håber, at det hjælper, når vi får offentliggjort vores frivillighedsstrategi samt en præcisering af, hvad der forventes i de enkelte udvalg.

Bestyrelsen: På valg til næste generalforsamling er: Michael, Zita og Jesper. Michael og Zita er villige til genvalg/valg. Vi afventer pt endeligt svar fra Jesper.

Diverse: Der laves igen sæsonbanner samt velkomst banner til nye spillere/trænere. Vi vil fortsætte vores store ciffertipskonkurrence og vil forsøge at gøre login lettere, og samtidig lave en instruktion vedr. log in til vores generalforsamling. Så håber vi, at flere vil være med.

5. Beretning fra udvalg

Busudvalg: der har været travlt i foregående sæson, dels pga. flere kampe men også pga. flere deltagere. Men der er stor glæde over den øgede interesse for busturene.

De andre udvalg havde ikke noget at berette.

6. Hjemmesiden

Vores hjemmeside har været udsat for et større hackerangreb. Dette gav nogle udfordringer i forbindelse med finalen. Men over sommeren vil hjemmesiden blive opdateret, så vi forhåbentlig slipper af med de problemer, der har været. Der arbejdes også med en nemmere form for login; det vides dog endnu ikke, hvordan dette kan løses. Der var nogle enkelte ideer til rettelser, som der også ses på.

7. Merchandise

Vi vil også til næste sæson købe noget nyt merchandise. Sommeren skal nu gå med at finde det helt rigtige. Vi har allerede fået nogle forespørgsler, som vi undersøger. Det forventes, at der kommer en ny fantrøje. Designet arbejder vi med pt.

8. Medlemsfordele

Også under medlemsfordele skal der ”ryddes op” på hjemmesiden. Vi håber også, at vi kan finde nogle flere fordele til jer her i sommerpausen.

9. Ferie

Fanklubben holder ferie fra den 23. juni til den 25. juli. Vi kan i den periode træffes på mail, dog kan man ikke forvente svar samme dag. Vi holder selvfølgelig øje med turneringsplanen og interessante træningskampe, og er der nogen der laves bustur til, så sender vi selvfølgelig mail ud/skriver på facebook.

10. Eventuelt;

Det er åbenbart svært at få folk til at benytte trappen, når de skal ud under kampen. Vi kan desværre ikke løse problemet men har et par forslag, som vi vil snakke med klubben om. Blandt andet at kontrolløren er mere konsekvent, at det annonceres mere, at man skal benytte trappe og lign. Om dette hjælper, kan vi kun håbe på.

Vi vil gerne gøre opmærksomme, at på der kan købes sæsonkort i blok E med rabat J

Rigtig god sommer til jer alle.

Back To Top