skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. januar 2013 kl. 16.00 i Gigantium

Mødt var; Tina Østergaard, Michael Christensen, Nicolai Andersen, Anders Eiler.
Afbud fra; Jesper O. Nielsen

1. Final4;
Mødet blev startet sammen med Aalborg Håndbold (Jan og Jacob) for at få de sidste detaljer på plads vedr. Final4. Der indkøbes creperuller, da disse er forholdsvis nemme at håndtere og rydde op. Samtidig opfordres alle til at møde op i en rød trøje. Vi sender mail ud i starten af uge 5

2. Udvalg;
-Stemningsudvalget; De forslag der kom frem på mødet er videre sendt til klubben, som ser om noget af det kan lade sig gøre. Det drejer sig blandt andet om et andet indløb, mere fokus på vores busture fra speakeren både under kampen og ved før kamp arrangementer.

Der arbejdes på at finde ambassadører for fanklubben. Disse skal sørge for at der laves personlig reklame for fanklubben, busture og lign. Interesserede må gerne henvende sig til bestyrelsen.

-Bustursudvalget; Vi vil stadig meget gerne have flere med på vores busture, men det er meget svært at få folk af sted. Men vi er glade for at det trods alt går lidt fremad med deltagerantallet. Vi har i år måtte aflyse tre busture, hvilket bestemt ikke er noget vi bryder os om.

Mht rabatordningen så er der ikke planer om at den skal benyttes næste år. I stedet vil der være fokus på 3 ”rabatture” som sættes til salg til en ekstra billig pris.

Vi vil forsøge at etablere et sponsor – samt et aktivitetsudvalg. Vi sender yderligere informationer ud i en mail senere, men interesserede må gerne henvende sig nu.

3. Regnskab;
Regnskabet blev fremlagt og der er pt. et mindre underskud. Pengene er hovedsagelig brugt på busture, indkøb af merchandise, samt generalforsamlingen.

4. Medlemskort;
Vi har fået et tilbud om at få tryk nogle medlemskort i hård plast. Der er enighed om at takke nej, selvom man kunne finde en sponsor til at betale ville det blive alt for bøvlet at få dem trykt et andet sted, frem for at lave dem selv.

5. Spillerinterview;
Anders lover at få lavet et par stykker frem mod Final4, samt frem mod slutspillet.

6. Slutspil;
Selvom vi ikke pt kender programmet, så vil vi prøve at lave en samlet buspakke som sidste år.

7. Bannere;
Der planlægges både nyt banner og ny bannerindsamling før slutspillet.

8. Forslag til generalforsamlingen.
Vi har planer om at lave en generalforsamling i samme stil som i denne sæson. Det er vores indtryk at deltagerne har en hyggelig aften, så selvom den koster lidt penge, så mener vi de er givet godt ud. Der arbejdes på at finde et billigere sted at afholde denne, det skal dog være et sted med køkken. Umiddelbart vil den blive afholdt i uge 35, men der er ikke fastsat en endelig dato, da denne selvfølgelig afhænger af evt. træningskampe samt turneringsstart.

9. Eventuelt;
Der var ingen punkter til eventuelt.

Back To Top