skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Mødt var; Tina Østergaard (referent), Michael Christensen, Jesper O. Nielsen, Nicolai Andersen og Anders Eiler.

1; Slutspil
Selvom vi ikke kender det endelig slutspilsprogram endnu, så var der enighed om at vi ville prøve at lave et ”slutspilstilbud” hvor man køber alle tre busture til en favorabel pris. Så snart vi har programmet indhentes der priser mm og vi sammensætter et tilbud til medlemmerne.
Der skal laves et ”farvel” banner til de spillere/trænere som skifter klub til sommer.

2; Ciffertips
Vi snakkede om at lave ciffertips konkurrencer i alle kampe så det ikke kun er på udebaneture. Dette skulle foregå over hjemmesiden. Nicolai prøver at udvikle en konkurrenceform, da håndbold resultater kan være svære at ramme helt præcist. Der laves en prøve til slutspillet og bliver det en succes så er det planen at det kommer til at køre i næste sæson.

3; Mere brug af facebook;
Der var enighed om at vi skal prøve at bruge facebook mere aktivt, blandt andet i forbindelse med events og lign. Nicolai og Anders ser på det og fordeler opgaverne.

4; Spillerinterview
I forbindelse med Final 4, kom der et forslag om at lave interviews med spillerne. Vi prøver at starte det i forbindelse med slutspillet, men der bliver ikke tale om de alm. ”hvordan syntes du kampen gik?” interviews. Anders aftaler med Jan om der er mulighed for at han kan snakke med spillerne før/efter en træning. Hvis det er muligt skulle der være 1-2 interviews om ugen i forbindelse med slutspillet.

5; Generalforsamling
Bestyrelsen har nogle planer omkring generalforsamlingen. Disse kommer vi nærmere ind på når vi sender indkaldelsen ud, men der var bred enighed om at arbejde videre med planerne. Vi mangler dog stadig et lokale, så hvis der er nogen som kender muligheder for at låne/leje et lokale hører vi gerne fra jer.

Af den mere praktiske del, så genopstiller både Jesper og Michael og bestyrelsen indstiller dem begge til genvalg når den tid kommer.

6; Salg af trommer;
Efter Spar Nord og Aalborg Håndbold har indkøbt nye trommer, så er vi enige om at vi vil forsøge at sælge de gamle. Michael står for dette.

7; Fanområdet i Gigantium;
Vi vil meget gerne have endnu flere forbi os når vi er i Gigantium. På det sidste er der lidt flere som har kigget forbi os. Umiddelbart tror vi det er chokoladen der har lokket flere folk til, så der var enighed om at der indkøbes mere chokolade. Desuden vil vi sætte prisliste mm op på et A skilt. Ellers mener vi ikke vi kan blive meget mere synlige i Gigantium. Der er indkøbt klaphænder som sættes til salg fra næste udebanekamp, desuden er der indkøbt kuglepenne, som har været meget efterspurgt af autografjægere. Vi vil også snart tage en snak med Jan omkring sæsonkort til fanområdet og ikke mindst prisen på disse.

8; Stemningen i Gigantium i samarbejde med AH;
Vi har i et stykke tid samarbejdet med AH om hvordan vi han gøre stemningen i Gigantium endnu bedre end den er nu. VI håber snart der kan meldes mere ud, men her i ventetiden vil vi gerne opfordre alle til at give stemningen endnu et nyk opad. Og har man ikke allerede afhentet et Spar Nord horn så har vi stadig nogen tilbage.

9; Banner/flag til næste sæson
Når sæsonen er ovre ser vi om der skal laves nye flag. Der skal laves et nyt af de store bannere, da vi ikke kan lave det i flere versioner nu! Der arbejdes med ideer og design hen over slutspillet/sommeren. Der var snak om hvorvidt vi skulle lave nogle rød/hvide flag ala dem der bruges på stadion. (store) Også det arbejdes der videre med, men vi tror desværre det bliver svært at få det til at se godt ud når vi ikke er flere pt i fanområdet.

10; Årets spiller konkurrence
Der laves som de sidste par år en afstemning om årets spiller. I år kommer denne til at foregå via hjemmesiden. Selvfølgelig trækkes der også som de tidligere år lod om præmier. Anders/Nicolai laver det praktiske. Følg med på hjemmesiden.

11; Reklame eller lign i forbindelse med nye studerende på Universitetet
Vi vil næste år prøve at reklamere lidt for fanklubben når alle de nye studerende kommer til byen. Anders vil prøve at undersøge hvordan man gør det bedst.

12; Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.

13; Regnskab
Den største udgiftspost på regnskabet er stadig udebaneturene. Men der var enighed om i bestyrelsen om at det også var der vi hovedsageligt skulle bruge vores penge så vi kan få så mange som muligt af sted. Der har i år været en fin fremgang i deltagerne på de fleste ture og det er glædeligt. Men vi håber selvfølgelig at det bliver endnu bedre i slutspillet. Men umiddelbart ser det ud til vi kommer ud af året med et lille overskud.

14; Eventuelt
Afslutningsfest; Vi regner med at afholde afslutningsfest i juni, men da der ikke umiddelbart spilles nogle landskampe, så overvejer vi i øjeblikket hvad vi gør.

Back To Top