skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 5. MARTS 2014 kl. 17.00

Mødt var; Tina Østergaard, Michael Christensen, Nicolai Andersen, Anders Eiler, Jesper Nielsen.
Afbud fra; Ingen.

1; Orientering Aalborg Håndbold V/Jan Larsen:

Jan kom men en generel ros til alle i og omkring Aalborg Håndbold Support, og en speciel tak til alle hjælpere i forbindelse med kampen. En tak som hermed er videregivet. Desuden var der enighed om at vi venter med den store evaluering af sæsonen til vi er færdige med sæsonen, da der er meget at se til i øjeblikket.

2; Busture:

Vi har oplevet en stor stigning i deltagerantallet på vores busture og det er vi meget glade for. Det betyder at vi kan sende busser af sted til flere kampe. Samtidig sikrer det også at vi har mulighed for at lave billigere priser og gode tilbud i forbindelse med de ”store” kampe. Vi har selvfølgelig plads til endnu flere i busserne også til de lidt ”mindre” kampe. Det er vigtigt for os at melde ud vi altid gør vores bedste for at alle får en god tur. Men der er altså forhold vi IKKE er herrer over, dette er; hvor vi skal sidde i hallen, udebaneafsnittet er sjældent de bedste pladser i hallen, køre-hviletidsbestemmelser og vejarbejde/uheld undervejs. VI hører altid gerne fra jer hvis I har ideer som kan gøre oplevelsen endnu bedre på busturene eller hvis I bare har ris/ros. Vi modtager altid KONSTRUKTIV kritik med et smil :-)

3; Slutspil:

Vi skal møde SønderjyskE, BSV og Kolding i nævnte rækkefølge. Vi sender snarest muligt tilbud ud på disse busture. Vi var enige om at lave et special tilbud hvor man for 3 ture for 2 tures pris og 2 ture for 1,5 turs pris. Desværre kan vi pga CL/EHF cup ikke få spilletidspunktet for de sidste to kampe. Men vi håber selvfølgelig at I vil med alligevel. Det er selvfølgelig også muligt at tilmelde sig enkelt ture.

Der skal laves afstemning om årets spiller. Anders er ansvarlig for denne kommer på hjemmesiden HURTIGST muligt. Tina indkøber præmie.

Vi vil gerne lave en TIFO indsamling til dækning af afskedsbanner til de spillere som forlader os efter denne sæson. Dette bliver til Kolding kampen. Nicolai laver ”reklame”

Der er lavet plan for IND TJEK i cafeen til slutspil og Barcelonakampen.

Afskedsbanner; Nicolai laver design. Vi finder derefter en dato hvor vi kan lave dette.

4. Generalforsamling 2014/2015;

Det blev besluttet hvordan vi arrangerer denne, og det bliver i stil med tidligere år. Dog med en anden menu i år :-)

PÅ valg er; Michael som er villig til genvalg og Jesper som lige tænker over det.

Der er enighed i bestyrelsen om vi skal udvides. Fanklubben har nået en størrelse hvor vi ikke kan blive ved med at klare alle opgaver, hvis vi som beskrevet i strategiplanen skal udvikle os. Vi vil derfor snarest forsøge at finde egnede og interesserede til posterne, en af disse poster bliver som sekretær. Vi vil også udarbejde klare profiler, så ingen er i tvivl om hvad der som minimum forventes af et bestyrelsesmedlem.  Men igen, vi er altid åbne for forslag og hvis man ikke lige føler man kan udfylde profilen hører vi stadig gerne fra dig. DER er plads til alle, måske ikke i bestyrelsen men så i et af vores udvalg. Forventningsprofiler til både bestyrelse og udvalg udarbejdes snarest så vi er klar til næste sæson.

5; Regnskab:

Regnskabet ser fornuftigt ud. Den største poster er som sædvanligt busture, men også tifo har været en stor post i år, pga indkøb af de store flag. Generalforsamlingen var også en større post i år, men det er dejligt at så mange møder op. Der ud over har vi købt en del merchandise, og en telefon til fanklubben.

6; Hjælp Cafe/VIP:

Der var nogle småting i den forbindelse som vi blev enige om at videregive til klubben. Ellers fungerer det rigtig godt, stor stor tak til alle som har tilbudt deres hjælp og kæmpe tak til Zita som har påtaget sig opgaven med at påsætte personale til alle kampene.

7; Barcelona udekampen:

Der arrangeres ikke tur til kampen, men vi vil lave et fællesarrangement hvor vi mødes og ser kampen, spiser og holder os en hyggelig eftermiddag/aften. Vi melder noget ud så snart vi kender spilletidspunktet. Der vil være begrænsede pladser, så hold øje med facebook/hjemmeside.

8; Code of conduct, forretningsorden, strategiplan og frivillighedsstrategi;

Der er udarbejdet code of conduct, forretningsorden, strategiplan og frivillighedsstrategi for AHS. Der var enighed i bestyrelsen om, at det er disse vi fremover ville tage udgangspunkt i. Alle fire dele gør at vi nu er opdateret på den organisatoriske del af arbejdet og har nogle mål at arbejde frem imod. Bestyrelsen vil nu gå i gang med at udarbejde handleplaner for hvordan vi når de mål som er beskrevet i strategierne.

9; Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag til mødet, vi har dog modtaget en del ros via facebook for vores arbejde. Kæmpe stort tak for det.

10; eventuelt;

Intet blev diskuteret.

 

Back To Top