skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Valg af ordstyrer:
Aage Andersen blev valgt enstemmigt. Det blev påvist, at generalforsamlingen er indkaldt retmæssigt i henhold til vedtægterne.

Valg af referent:
Nicolai Kjærsgaard Andersen blev valgt enstemmigt.

Formandens beretning:
Formand Tina Østergaard præsenterede sin beretning over den forgange sæson. Medlemmerne roses for, at vi i sidste sæson kunne fejre vores 5 års jubilæum med så mange medlemmer. Der nævnes også jubilæumskampen mod Tvis, hvor der blev vundet i sidste sekund. Det fortælles, at der sidste år blev sendt 4 gratis busture afsted – to betalt af Eigild B. Christensen (jubilæumsgave) og to betalt af fanklubben. Medlemmerne blev opfordret til at “reklamere” for vores busture.

Vi satser i indeværende sæson på at nå 400 medlemmer, hvilket er tæt på. Det nævnes, at vores nærmeste konkurrenter (BSV og KIF) begge har under 200 medlemmer i deres fanklubber.

Det fortælles, at vi har fokuseret på unge medlemmer – bl.a. med afholdelse af ungdomsarrangement med deltagelse af spillere og trænere i Aalborg Håndbold. Der vil fortsat blive arbejdet med vores udvalg.

Der fortælles om TIFO’er – særligt nævnes Jubilæumstifo samt mosaikken mod Barcelona.

Jutlander Bank og Conexia roses og takkes for deres støtte igennem sæsonen i form af afholdelse af arrangement og økonomisk støtte.

Fanklubben takker såvel medlemmer som ledelse/administration i Aalborg Håndbold for samarbejdet i forgange sæson.

Der er ingen kommentarer til formandens beretning.

Godkendelse af regnskab, samt budget:
Formand Tina Østergaard fremlægger regnskab for sæsonen 2014/2015. Det klargøres, hvor vanskeligt det er at budgettere i forhold til variabler som kampprogram og holdets form. Der var i 2014/2015 et overskud på ca. 11.000 DKK på trods af budgetteret underskud. Overskuddet skyldes øget deltagelse på busture, øget medlemstal og generelt stor interesse for fanklubben – også fra samarbejdspartnere, der har støttet økonomisk. Udgifterne er faldet i mangel af store busture til f.eks. Hamborg/Flensborg.

Der er overskud på TIFO-kontoen, men det loves, at pengene bliver brugt til store og nytænkende TIFO’s i indeværende sæson. Der er indkøbt en kortprinter til medlemskort samt et “festkit”, så vi fremover har rigtigt bestik og service til medlemsarrangementer.

På merchandise er der underskud, men der er meget merchandise på lager, og det forventes at sælges i den kommende sæson. Medlemmer opfordres til at købe merchandise i den kommende sæson.

Der er ingen spørgsmål til regnskabet, der godkendes enstemmigt.

Formand Tina Østergaard fremlægger budget for sæsonen 2015-2016. Det nævnes igen, at arbejdet med at lave et retvisende budget for en forening af vores art er stort set umuligt pga. de førnævnte faktorer. Blandt store spørgsmål er udviklingen i EHF Cup, gode busture i liga/slutspil og medlemstilstrømning. Der er budgetteret med et overskud på 2.000 DKK.

Der er ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet, der godkendes enstemmigt.

Valg af formand:
På valg er Tina Østergaard, der er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Tina Østergaard til genvalg.

Formand Tina Østergaard genvælges enstemmigt.

Valg af menige medlemmer:
På valg er Nicolai Kjærsgaard Andersen og Anders Eiler. Nicolai Kjærsgaard Andersen er villig til genvalg og indstilles af bestyrelsen hertil. Anders Eiler er ikke villig til genvalg. I henhold til vedtægterne indstiller bestyrelsen ikke en person til at erstatte Anders, da hans opgaver dels varetages af andre bestyrelsesmedlemmer og han fortsat vil være behjælpelig med visse opgaver.

Nicolai Kjærsgaard Andersen genvælges enstemmigt. Det godkendes, at der ikke vælges en afløser for Anders Eiler.

Valg af revisor:
Bestyrelsen indstiller Trine Abel Larsen til genvalg. Trine Abel Larsen genvælges enstemmigt.

Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag modtaget.

Eventuelt:
Et medlem spørger, hvorvidt bestyrelsen bør “betales” for at være med på busture. Der er enighed blandt medlemmer om, at rejseledere bør få betalt bustur og billet. Bestyrelsen henviser til, at der i forvejen er stort underskud på busturene, og det derfor ikke benyttes på nuværende tidspunkt. Det fortælles, at der til visse kampe modtages fribilletter fra klubben, der gives til rejseledere eller trommere.

Bestyrelsen modtager ros fra medlemmerne for det generelle arbejde.

Mødet hæves

Back To Top