skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 1. JUNI 2015 KL. 18.00

Mødt var: Tina Østergaard, Michael Christensen, Nicolai Andersen, Zita Jensen og Yvonne Kristensen
Afbud fra: Anders Eiler

1. Evaluering af sæsonen

Der var stor enighed om, at det havde været en travl og spændende sæson. Vi har igen lært meget men var også enige om, at de gode oplevelser var langt de mest fremtrædende. De par “knaster”, der har været på vejen, har vi løst med godt samarbejde.
I år har vi haft mange flere med på vores busture, og vi mærker en større generel interesse for vores arbejde. Vi har mange flinke hjælpere, som altid giver en hånd med, og så har vi haft vores unge arrangement, som var en stor succes. Sidst men ikke mindst skal mosaikken før Barcelonakampen fremhæves. Det var en stor oplevelse.
Stemningudvalget vil evaluere brugen af horn i hallen.

2. Regnskab/skift af bank

Regnskabet er endnu ikke færdigt, men der forventes et lille overskud.

Der var enighed om, at der snarest skiftes til Jutlander Bank. Tina foretager det nødvendige.

3. Ny sæson/ideer

Der var mange spændende ideer fremme og der er mange ting som vi ønsker at arbejde videre med hvis dette kan lade sig gøre. F.eks.:
Trommekursus/Nicolai afholder dette.

Der skal afholdes flere medlemsmøder efter kampene. De har tidligere været “stemningsmøder”, men vi vil forsøge os med lidt hyggeligt samvær efter kampene.

I år var der rigtig mange som stemte om årets spiller, så fra den nye sæson vil der laves en afstemning om månedens spiller. Denne spiller modtager ikke en “hyldest”, men går videre til afstemingen om årets spiller. Blandt dem, som stemmer på månedens spiller, trækkes der lod om 2 x spisning i cafeen før en hjemmekamp.

Men når sommeren er ovre så har vi sikkert mange andre tiltag, som vil gøre fanklubben endnu bedre.

4. Generalforsamling/valg

Anders flytter til København og genopstiller derfor ikke til bestyrelsen. Vi vil bruge sommeren til at overveje om vi ændrer vores arbejdsfordeling og dermed igen har en bestyrelse på 5 personer eller om posten skal besættes.

Nicolai og Tina er villige til genvalg.

Vi forventer at generalforsamlingen afholdes den 27. august kl. 17.00 men dette afhænger af kampprogram mm, så hold øje med indkaldelsen.

5. Vedtægter/strategiplan m.m.

Vi skal have lavet handleplanen for strategi planen. Desværre er denne blevet forsinket, men den skal nok komme. Vedtægterne kigges igen efter i sømmene for at se om, der er brug for ændringer.

6. Arbejdsfordeling

Afventer til efter sommeren.

7. Eventuelt

Der indkøbes flere sorte sweatshirts til den nye sæson.

Back To Top