skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold
Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 28. september 2023 kl. 17.00

Aalborg Håndbold Support indkalder hermed til årlig generalforsamling i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen finder sted den 28. september kl. 17:00 i “Seminarrummet”, Willy Brandts vej 31, 9220 Aalborg Ø.

Frist til indkomne forslag er d. 19/9

Dagsorden til generel forsamling :

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Formandens beretning (fremsendes senere)

4. Godkendelse af regnskab

5. Valg af formand:

6. Valg af menige medlemmer:

7. Valg af revisor

8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 19/9 og fremsendes til info@aahs.dk

9. Eventuelt

OBS! Endelig dagsorden kommer efter den 19/9

Fanklubben er vært ved en øl/vand

Vel mødt :)

Back To Top