skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Aalborg Håndbold Support indkalder hermed til årlig generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 29. August kl. 20.00 i Da Vinci Parkens Selskabslokaler, Marie Curies Allé 71, 2. tv, 9220 Aalborg Ø. Invitationen er sendt til alle medlemmer af Aalborg Håndbold Support.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af rerefent
3. Formandens beretning (fremsendes senere)
4. Godkendelse af regnskab samt budget
5. Valg af næstformand: På valg er Michael Køhler Østergaard
6. Valg af menige medlemmer: På valg er Yvonne Martine Kristensen og Zita Randers Jensen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 16/8 og fremsendes til info@aahs.dk.
9. Eventuelt

OBS! Endelig dagsorden følger efter den 16/8.

Pre-Season arrangement inden generalforsamling

I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi naturligvis vores traditionelle pre-season arrangement for medlemmer af Aalborg Håndbold Support. Traditionen tro vil der i år være oplæg fra Jan Larsen samt spillere og træner(e) fra Aalborg Håndbold.

Dette arrangement starter kl. 17.00 og slutter med kaffe efter generalforsamlingen. Programmet vil være som følger: (ændringer kan forekomme)

17.00 – Velkomst
17.15 – Oplæg ved Direktør Jan Larsen
17.45 – Oplæg ved spiller(e)/træner(e) i Aalborg Håndbold
18.15 – Oplæg ved spiller(e)/træner(e) i Aalborg Håndbold
19.00 – Spisning (Pålægskagemand)
20.00 – Generalforsamling efterfulgt af kaffe/kage

Hold øje med Facebook og Instagram, hvor vi senere vil offentliggøre hvilke spillere, der kigger forbi :-)

Arrangementet er gratis (inkl. mad og én øl/vand), men det er tilmeldingspligtigt og kun for medlemmer af Aalborg Håndbold Support. OBS! Tilmeldingspligten gælder naturligvis KUN for pre-season-arrangementet og ikke selve generalforsamlingen kl. 20.00, der selvfølgelig er åben for alle medlemmer.

Der er et begrænset antal pladser til pre-season-arrangementet, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding sker til info@aahs.dk senest d. 16. august 2017. Tilmelding er først registreret, når I modtager bekræftelse herpå. Der kan gå op til 2-3 dage, før vi svarer. Foruden den gratis drikkevare, der er inkluderet i arrangementet, kan yderligere drikkevarer købes undervejs for 10,- (det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer).

Vi glæder os til at se jer til en traditionsrig dag og skyde sæsonen i gang i jeres selskab! Vel mødt :)

Back To Top