skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Endelig dagsorden til generalforsamling

Vi er glade for nu at kunne fremsende det endelige program for vores pre-season arrangement samt dagsorden for den efterfølgende generalforsamling næste torsdag, d. 1. september 2016.

Arrangementet starter kl. 17.00 og afholdes på Sportshøjskolen, Annebergvej 55, 9000 Aalborg.

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning (Læs her)
  4. Godkendelse af regnskab, samt budget
  5. Valg af næstformand: På valg er Michael Köhler Østergaard, der er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Michael Köhler Østergaard til genvalg.
  6. Valg af menige medlemmer: På valg er Zita Randers Jensen og Yvonne Martine Kristensen, der er villige til genvalg. Bestyrelsen indstiller Zita Randers Jensen og Yvonne Martine Kristensen til genvalg.
  7. Valg af revisor
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Generalforsamlingen starter kl. 20.00 og er naturligvis åben for alle medlemmer af Aalborg Håndbold Support.

Back To Top