skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Indkaldelse til Generalforsamling

Aalborg Håndbold Support indkalder hermed til årlig generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen finder sted torsdag d. 1. september kl. 20.00 på Sportshøjskolen, Annebergvej 55, 9000 Aalborg. Invitationen er sendt til alle medlemmer af Aalborg Håndbold Support.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af rerefent
3. Formandens beretning (fremsendes senere)
4. Godkendelse af regnskab samt budget
5. Valg af næstformand: På valg er Michael Köhler Østergaard
6. Valg af menige medlemmer: På valg er Zita Randers Jensen og Yvonne Martine Kristensen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 18/8 og fremsendes til info@aahs.dk.
9. Eventuelt

OBS! Endelig dagsorden følger efter den 18/8.

Pre-Season arrangement inden generalforsamling

I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi naturligvis vores traditionelle pre-season arrangement for medlemmer af Aalborg Håndbold Support. Som de senere år vil der i år være oplæg fra Jan Larsen samt spillere og træner(e) fra Aalborg Håndbold.

Dette arrangement starter kl. 17.00 og slutter med kaffe/kage efter generalforsamlingen. Programmet vil være som følger: (ændringer kan forekomme)

17.00 – Velkomst
17.15 – Oplæg ved Direktør Jan Larsen
17.45 – Oplæg ved spiller(e)/træner(e) i Aalborg Håndbold
18.15 – Oplæg ved spiller(e)/træner(e) i Aalborg Håndbold
19.00 – Spisning (Sandwich i Sportshøjskolens kantine)
20.00 – Generalforsamling efterfulgt af kaffe/kage

Hold øje med Facebook og Instagram, hvor vi senere vil offentliggøre hvilke spillere, der kigger forbi :-)

Arrangementet er gratis (inkl. sandwich og én øl/vand), men det er tilmeldingspligtigt og kun for medlemmer af Aalborg Håndbold Support. Der er et begrænset antal pladser til dette arrangement, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding sker til info@aahs.dk senest d. 18. august 2016. Tilmelding er først registreret, når I modtager bekræftelse herpå. Foruden den gratis drikkevare, der er inkluderet i arrangementet, kan yderligere drikkevarer købes undervejs for 15,- (det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer).

Vi glæder os til at se jer til en traditionsrig dag og skyde sæsonen i gang i jeres selskab! Vel mødt :)

Back To Top