skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Indkaldelse til generalforsamling i Aalborg Håndbold Support

Aalborg Håndbold Support indkalder hermed til årlig generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

Generalforsamlingen finder sted den 27. august kl. 20.00 (lokalitet følger senere), og invitationen er sendt til alle medlemmer af Aalborg Håndbold Support.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1: Valg af ordstyrer
2: Valg af referent
3: Formandens beretning (Fremsendes senere)
4: Godkendelse af regnskab, samt budget
5: Valg af formand: på valg er Tina Østergaard.
6: Valg af menige medlemmer; på valg er Nicolai Kjærsgaard Andersen og Anders Eiler.
7: Valg af revisor
8: Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 16/8 og fremsendes til: info@aahs.dk
9: Eventuelt.

OBS! Endelig dagsorden følger efter den 16/8.

I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi også et større arrangement for vores medlemmer som de senere år med deltagelse af flere personer fra klubben samt spisning. Dette arrangement starter kl. 17.00 og slutter kl. ca. 21.

Program for arrangementet følger men vil ca. bestå af følgende: (ÆNDRINGER KAN FOREKOMME)
kl. 17.00: Velkomst v. Formand Tina Østergaard
Kl. 17.15: Oplæg ved Direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen
Kl. 17.45: Oplæg ved træner i Aalborg Håndbold Jesper Jensen
Kl. 18.15: Oplæg ved 2 spillere fra Aalborg Håndbold – navne offentliggøres senere (hold øje med Facebook)
kl. 19.00: Spisning
Kl. 20.00: Generalforsamling

Arrangementet er gratis (inkl. 1 drikkevare – herefter 10,-) men af hensyn til mængden af mad og plads kræver deltagelse i det fulde arrangement tilmelding. Tilmeld dig således ved at skrive til info@aahs.dk senest den 20. august 2015. Deltagelse ved selve generalforsamlingen er naturligvis ikke tilmeldingspligtig!

Vi glæder os til at se dig!

Back To Top