skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Dagsorden til generalforsamling

Den 28. juli indkaldte vi til Generalforsamling i Aalborg Håndbold Support den 28. august kl. 19.00 i Aalborg Håndbolds klublokaler i Gigantium. Vi har nu den endelige dagsorden klar:

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1: Valg af ordstyrer

2: Valg af referent

3: Formandens beretning (Læs her)

4: Godkendelse af regnskab, samt budget

5: Valg af næstformand: på valg er Michael Christensen, villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Michael Christensen til genvalg

6: Valg af menige medlemmer; på valg er Zita Randers Jensen og Jesper Overgaard Nielsen. Zita er villig til valg og bestyrelsen indstiller Zita til valg. Jesper Overgaard Nielsen ønsker ikke genvalg.  Hvis bestyrelsens forslag om ændring af §7 i vedtægterne vedtages foreslår bestyrelsen Yvonne Kristensen til valg til bestyrelsen.

7: Valg af revisor

8: Indkomne forslag.

1; ændring af §7 i vedtægterne. (Læs her)

9: Eventuelt.

—————

Vi er samtidig også klar med det endelige program for det pre-season arrangement, som vi traditionen tro afholder i forbindelse med generalforsamlingen. Det er meget vigtigt for os at understrege, at deltagelse i denne del af dagen KRÆVER tilmelding til info@aahs.dk senest på lørdag den 23. august kl. 20.00. Din tilmelding er først registreret, når du har modtaget bekræftelse fra os :-)

Programmet for dagen bliver:

Kl. 16.00 – Velkomst ved Formand Tina Østergaard

Kl. 16.15 – Oplæg ved Direktør for Aalborg Håndbold Jan Larsen

Kl. 16.45 – Oplæg ved Cheftræner for Aalborg Håndbold Jesper Jensen

Kl. 17.15 – Oplæg ved Håvard Tvedten og Morten Slundt

Kl. 18.00 – Aalborg Håndbold Support giver pålægskagemand inkl. én drikkevare (yderligere sælges til lave priser)

Kl. 19.00 – Generalforsamling inkl. præsentation af Frivillighedsstrategi

Kl. 20.30 – Kaffe/Kage (på gensyn)

Vi opfordrer til, at du indsender spørgsmål til de forskellige oplæg via Facebook, hvor vi på vores side vil oprette specifikke tråde til spørgsmål til hvert oplæg :)

Arrangementet er gratis og KUN åben for medlemmer af Aalborg Håndbold Support. Er du endnu ikke medlem, så kan du nå at tilmelde dig (og betale for medlemskab senest 23/8) – tilmeld dig her.

Back To Top