skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Indkaldelse til Generalforsamling i Aalborg Håndbold Support

Aalborg Håndbold Support indkalder hermed til årlig generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen finder sted den 28. august kl. 19.00 i Aalborg Håndbolds klublokale i Gigantium Arena, og invitationen er sendt til alle medlemmer af Aalborg Håndbold Support.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1: Valg af ordstyrer

2: Valg af referent

3: Formandens beretning (Fremsendes senere)

4: Godkendelse af regnskab, samt budget

5: Valg af næstformand: på valg er Michael Christensen.

6: Valg af menige medlemmer; på valg er Zita Randers Jensen og Jesper Overgaard Nielsen.

7: Valg af revisor

8: Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 20/8 og fremsendes til: info@aahs.dk

9: Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi også et større arrangement som sidste år med deltagelse af flere personer fra klubben samt spisning.

Dette arrangement starter kl. 16.00 og slutter kl. ca. 21. Program for arrangementet er:

kl. 16.00: Velkomst v. Formand Tina Østergaard
Kl. 16.15: Oplæg ved Direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen
Kl. 16.45: Oplæg ved trænere i Aalborg Håndbold Jesper Jensen og Stefan Madsen
Kl. 17.15: Oplæg ved 2 spillere fra Aalborg Håndbold – navne offentliggøres senere (hold øje med Facebook)
kl. 18.00: Spisning – Pålægskagemand med salat + 1 drikkevare (drikkevarer herudover koster 10 kr.)
Kl. 19.00: Generalforsamling inkl. præsentation af Frivillighedsstrategi m.m.
kl. 20.30: Kaffe og kage

Arrangementet er gratis men af hensyn til mængden af mad og plads kræver deltagelse i det fulde arrangement tilmelding. Tilmeld dig således ved at skrive til info@aahs.dk senest den 23. august 2014. Deltagelse ved selve generalforsamlingen er naturligvis ikke tilmeldingspligtig!

Vi glæder os til at se dig!

Back To Top