skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Pre-season arrangement før generalforsamling

Den 3. august indkaldte vi til den årlige generalforsamling i Aalborg Håndbold Support den 29. august kl.16.00. I den forbindelse kunne vi også fortælle, at vi som sidste år holder vores pre-season arrangement i forbindelse med generalforsamlingen. Nu har vi programmet klar for dette arrangement:

Arrangementet finder sted i Hestestalden, Øster Sundby Vej 15, 9000 Aalborg

Kl. 16.00-16.15: Velkommen

Kl. 16.15-17.00: Oplæg ved Jan Larsen om den kommende sæson

Kl. 17.15-18.00: Oplæg ved Nikolaj Jacobsen, Morten Bjerre samt 2 spillere

Kl. 18.15-19.00: Hjemmelavet buffet

Kl. 19.00-19.45: Generalforsamling

Kl. 19.45-20.15: Præsentation af nye udvalg

Kl. 20.15-21.00: Kaffe/kage

 

Vær opmærksom på, at det er ca-tidspunkter.

Så snart vi ved, hvilke spillere der dukker op, så bliver det muligt for jer at stille spørgsmål til dem :-)

Det kræver ikke tilmelding at deltage i selve generalforsamlingen fra 19.00-19.45, men hvis du ønsker at deltage i det resterende arrangement, så kræver det, at du tilmelder dig på info@aahs.dk. Dette er af hensyn til plads samt madlavning. Vi skal have din tilmelding senest den 25. august, og arrangementet er kun åbent for medlemmer af Aalborg Håndbold Support*. Vi giver maden samt én drikkevare – der kan naturligvis købes ekstra drikkevarer i løbet af aftenen til gode priser.

*OBS! Vi gør opmærksom på, at der kun er et begrænset antal pladser til pre-season arrangementet*

Vi håber at se dig – sidste år var det en både hyggelig og spændende aften!

* OBS! Du kan heller ikke deltage såfremt du er i kontingentrestance.

____________________________

Dagsorden for generalforsamlingen:

1: Valg af ordstyrer

2: Valg af referent

3: Formandens beretning (Se her: http://aahs.dk/wp-content/uploads/2013/08/Formandens-beretning-for-s%C3%A6sonen-2012.pdf)

4: Godkendelse af regnskab, samt budget

5: Valg af formand: på valg er Tina Østergaard. Villig til genvalg og bestyrelsen indstiller Tina Østergaard til genvalg.

6: Valg af menige medlemmer; på valg er Nicolai Kjærsgaard Andersen og Anders Eiler. Villig til genvalg og bestyrelsen indstiller Nicolai Kjærsgaard Andersen og Anders Eiler til genvalg.

7: Valg af revisor

8: Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 21/8 og fremsendes til: info@aahs.dk
– Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring: http://aahs.dk/wp-content/uploads/2013/08/Forslag-til-vedt%C3%A6gts%C3%A6ndring.pdf 

9: Eventuelt.

Back To Top