skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Indkaldelse til generalforsamling i Aalborg Håndbold Support

Aalborg Håndbold Support indkalder hermed til årlig generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen finder sted den 29. august kl. 16.00 og invitationen er sendt til alle medlemmer af Aalborg Håndbold Support.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1: Valg af ordstyrer

2: Valg af referent

3: Formandens beretning (Fremsendes senere)

4: Godkendelse af regnskab, samt budget

5: Valg af formand: på valg er Tina Østergaard. Villig til genvalg og bestyrelsen indstiller Tina Østergaard til genvalg.

6: Valg af menige medlemmer; på valg er Nicolai Kjærsgaard Andersen og Anders Eiler. Villig til genvalg og bestyrelsen indstiller Nicolai Kjærsgaard Andersen og Anders Eiler til genvalg.

7: Valg af revisor

8: Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 21/8 og fremsendes til: info@aahs.dk

9: Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi også et større arrangement som sidste år med deltagelse af flere personer fra klubben samt spisning. Program og yderligere information omkring denne del af arrangementet følger på senere tidspunkt.

Vi glæder os til at se dig!

Back To Top