skip to Main Content
Officiel fanklub for Aalborg Håndbold

Dagsorden til generalforsamling

Som lovet offentliggøres hermed dagsorden til den forestående generalforsamling d. 30. august 2012 kl. 16.30:

1: Valg af ordstyrer

2: Valg af referent

3: Formandens beretning (kan hentes HER)

4: Godkendelse af regnskab, samt budget

5: Valg af næstformand; bestyrelsen indstiller Michael Christensen til genvalg.

6: Valg af menige medlemmer; på valg er Jesper Nielsen, som bestyrelsen indstiller genvalg.

7: Valg af revisor

8: Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest den 22/8 og fremsendes til: info@aahs.dk

9: Eventuelt.

Vi glæder os til at se dig – husk, at vi gerne vil have tilmelding, såfremt du ønsker at deltage i den efterfølgende spisning og det øvrige arrangement med deltagelse af såvel Jan Larsen som spillere og trænere fra Aalborg Håndbold. Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Back To Top